Apsolvent ekonomije – Jovičić Čedomir (video CV)

Trudom i zalaganjem do uspjehaAdresa:
Zvornik
Godina rođenja: 1990.
 
E-mail:

 

 

 

 

 


Video CV:

 

KARIJERNI CILJEVI:

 • Posao, usavršavanje

RADNO ISKUSTVO:

“Meridian” Karakaj – Zvornik

 • Carinski deklarant

“Dragičević Kompani” Bijeljina

 • Administrativni radnik

OBRAZOVANJE:

TŠC – Karakaj – Zvornik (2004.-2008.)

 • Tehničar računarstva

Univerzitet Sinergija – Bijeljina

 • Apsolvent ekonomije

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:

 • Rad na građevini

 • Rukovaoc mašina u proizvodnji nimeralne vode i sokova
 • Rukovaoc mašina u fabrici prehrambene proizvodnje

LIČNE KOMPETENCIJE:

 • Komunikativan

 • Spsoban
 • Želja za usavršavanjem
 • Vrijedan

STRANI JEZIK:

 • Engleski jezik

 • Njemački jezik – početni nivo

RAD NA RAČUNARU:

 • MS Office paket

 • Internet

OSTALO:

 • Vozačka dozvola, B kategorija

OSTALA INTERESOVANJA:

 • Fudbal

 

Posted in: E