Apsolvent prava – Memić Šeherzada (video CV)

“Svi mi upravljamo svojim životom”Adresa:
 Bratunac

Godina rođenja: 1993.
 
E-mail: seherzadamemic78@gmail.com

Video CV:

KARIJERNI CILJEVI:  Završiti pravni fakultet i položiti pravosudni ispit
OBRAZOVANJE:

Naziv i sjedište obrazovne institucije: Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pravni fakultet

                                                            Pale

Period školovanja: 2012.-

Stečeno zvanje: Apsolvent

Naziv i sjedište obrazovne institucije: SŠC Srebrenica

Period školovanja: 2008.-2012.

Stečeno zvanje: Maturant gimnazije

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:

Poslovi u pravnoj struci, rad u administrativnim službama, obavljanje kancelarijskih poslova

LIČNE KOMPETENCIJE:

Samostalna; Odgoovrna; Ambiciozna

STRANI JEZIK:

Engleski jezik, ruski jezik

RAD NA RAČUNARU:

MS Office paket

Internet

OSTALO:

Kursevi: Kurs informatike

             Kurs za mlade lidere

REFERENCE/PREPORUKE:

Dekan Pravnog fakulteta Prof. dr Radomir Dukić

OSTALA INTERESOVANJA:

Slikanje, pisanje poezije i proze

Posted in: A