Praksa za studente prvog ciklusa komunikologije: “Radi i (na)uči!”

U okviru projekta RADI I (NA)UČI, Udruženje IRE nudi mogućnost privremenog angažmana studentima prvog ciklusa komunikologije (smjerovi novinarstva i poslovnog komuniciranja). Trajanje angažmana iznosti 3 (tri) mjeseca, a maksimalan broj studenata po krugu angažmana je 2 (dva). Pored fleksibilnog vremena za izvršavanje zadataka i rada na daljinu, tim Udruženja IRE stoji na raspolaganju za sve konsultacije i pomoć u izvršenju zadataka.

Continue Reading →