Bravar – Dudić Džemal

 Adresa:
Srebrenica
Godina rođenja: 1983.
 
 

 

 

 

 

 


 

KARIJERNI CILJEVI 

Bravar

RADNO ISKUSTVO

 

Naziv i adresa poslodavca: „Eko M“ Srebrenica

Vrsta djelatnosti: proizvodnja peleta                  

Period rada: mart/jul 2015.                      

Osnovne dužnosti i odgovornosti, postignutirezultati (opis poslova): ubacivanje drva za proizvodnju peleta

 

Naziv i adresa poslodavca: Nezi Borić, Osmače

Vrsta djelatnosti: građevina                     

Period rada: 2014.

Radno mjesto: pomoćni radnik

Osnovne dužnosti i odgovornosti, postignuti rezultati (opis poslova): pomoćni radnik

OBRAZOVANJE I OBUKA

 

Naziv i sjedišteobrazovne institucije: Srednja mješovita škola Gračanica

Period školovanja: 1997-2000.                          

Stečeno zvanje: bravar

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE

Pomoćni radnik na građevini

LIČNE KOMPETENCIJE

Odgovoran, vrijedan

OSTALE SPOSOBNOSTI

Strani jezici: Njemački (1)

OSTALA INTERESOVANJA

(sportske aktivnosti, hobi i sl.):    

Fudbal

REFERENCE

Osoba/Kontakt: Nezir Borić, preduzimač

Posted in: B