Električar – Simić Lazar

“Uvek budi optimista”Adresa:
 Bratunac
Godina rođenja: 1995.
 
E-mail: LazarSimić95@gmail.com

 

 

 

 

 


 

KARIJERNI CILJEVI:  Posao električara u firmi

RADNO ISKUSTVO:

Naziv i adresa poslodavca: Petroprojekt, Drinska bb Bratunac

Vrsta djelatnosti:  Obrada drveta

Period rada: 10.04.2014.-21.05.2016.

Radno mjesto: Viljuškarista

Osnovne dužnosti i odgovornosti, postignuti rezultati: Prevoz tereta, obrada drveta

 

OBRAZOVANJE:

Naziv i sjedište obrazovne institucije: SŠC Bratunac

Period školovanja: 2010.-2013.

Stečeno zvanje: Električar

Naziv i sjedište obrazovne institucije: OŠ Vuk Karadžić Bratunac

Period školovanja: 2002.-2010.

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:

Konobarisanje, viljuškarista, brentista, elektro poslovi

LIČNE KOMPETENCIJE:

Komunikativan, odgovoran, timski igrač

STRANI JEZIK:

Engleski jezik, nivo 3

RAD NA RAČUNARU:

MS Office paket

OSTALA INTERESOVANJA:

Košarka, fudbal

 

Posted in: E