Elektrotehničar računarstva- Zekić Žarko (video CV)

”Nebo je jedno.Ono ne prepoznaje nas pod okriljem okruženja.Prepoznaje samo naš trudAdresa:
Srebrenica
Godina rođenja: 1989.
 
E-mail: pfczeka@gmail.com

 

 

 

 

 


Video CV:

 

KARIJERNI CILJEVI:  Profesor matematike, rad u softverskim oblastima.

VOLONTERSKI RAD:

Naziv i adresa organizacije: “ADOPT“ Srebrenica                   

Vrsta djelatnosti: Studiozne posjete grupa iz Italije,

                           izučavanje i suočavanje sa prošlošću,

                           arhiviranje i osnivanje dokumentacionog centra i

                           dijeljenje vrijednosti lika i djela Alexander Langera

Period volonterskog rada: 2014-2016.               

Osnovne dužnosti i

odgovornosti, postignuti

rezultati (opis poslova): Koordinacija grupe, organizovanje sjednice sjećanja,

                                     rad na arhiviranju dokumenata za dokumentacioni centar i

                                     organizovanje posjeta iz Italije.  

 

OBRAZOVANJE:

Naziv i sjedište                                           

obrazovne institucije:  Filozofski fakultet Istočno Sarajevo,

                                   odsjek: matematika i računarstvo.                                   

Period školovanja:  2008-2016                                         

Stečeno zvanje:  Trenutno apsolvent 

Naziv i sjedište                                           

obrazovne institucije:  Elektrotehnička škola- SŠC Bratunac,

                                   smjer: elektrotehničar računarstva

                                       

 

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:

Predavač matematike, arhivista, software developer.

LIČNE KOMPETENCIJE:

Komunikativan, spreman na timski rad, odgovoran, spreman na preuzimanje inicijative.

STRANI JEZIK:

Engleski jezik, nivo-5        

RAD NA RAČUNARU:

MS Office paket, Ctt, Java, HTML, SQL, PHP

OSTALO:

Kursevi (naziv kursa,

mjesto i period pohađanja):Škola tranzicione pravde, Fond za humanitarno pravo Nataša Kandić, 2011. god.

Vozačka dozvola: B- kategorija

REFERENCE/PREPORUKE:

Osoba/Kontakt: Fondacija Alexander Langer, Bolzano ( +390471977691 )

                          Giulia, zadužena za aktivnosti fondacije na teritoriji BIH

                          mail: giulia@alexanderlanger.net

OSTALA INTERESOVANJA:

(sportske aktivnosti, hobi i sl.):Košarka- rekreativno i muzika- periodično sviranje gitare.

 

Posted in: E