Fizioteraput – Alić Berisa

 Adresa:
Srebrenica
Godina rođenja: 1989.
 
 

 

 

 

 

 


 

KARIJERNI CILJEVI:  Radnik u proizvodnji

RADNO ISKUSTVO:

Naziv i adresa psolodavca: ”Cube” D.O.O.

Vrsta djelatnosti: Izrada suvenira

Period rada: 4 mjeseca (jun-oktobar 2016.)

Radno mjesto: Radnik na mašini

Osnovne dužnsoti i odgovornosti,

postignuti rezultati: Rad na mašini za obradu drveta, sječenje dijelova za kocku, 

                               bruskanje dijelova, pravljenje dijelova za kocku, lijepljenje kocke

 

Naziv i adresa poslodava: Rattan Sedia, Srebrenica

Vrsta djelatnosti: Pletenje stolica

Period rada: 3 godine

 

Naziv i adresa poslodavca: Gusto esapore

Period rada: 3 godine

 

Naziv i adresa poslodavca: Slastičarna Potočari

Vrsta djelatnosti: Ugostiteljska

Period rada: 3 mjeseca

OBRAZOVANJE:

Naziv i ajsedište obrazovne institucije: SŠC Srebrenica, Srebrenica

Period školovanja: 2004.-2008.

Stečeno zvanje: Fizioterapeut

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:

Poslovi fizioterapetu, rad na mašini za obradu drveta, rad u slastičarni

LIČNE KOMPETENCIJE:

Vredna, odgovorna, poštena

STRANI JEZIK:

Engleski jezik (1), njemački jezik (1)

RAD NA RAČUNARU:

MS Office paket

Internet

OSTALO:

Vozačka dozvola: B kategorija

 

Posted in: F