Mašinski tehničar – Milovanović Mitar

“Suprotstavljam se preprekama u životu”Adresa:
Srebrenica
Godina rođenja: 1996.
 
 

 

 

 

 

 


 

KARIJERNI CILJEVI: Da budem bogat i uspješan

OBRAZOVANJE:

Naziv i sjedište obrazovne institucije: SŠC Bratunac

Period školovanja: 2011.-2015.

 

Naziv i sjedište obrazovne institucije: Prva osnovna škola Srebrenica

Period školovanja: 2003.-2011.

LIČNE KOMPETENCIJE:

Komunikativan, prihvatam neizvjesnost i rizik

STRANI JEZIK:

Engleski jezik (3)

RAD NA RAČUNARU:

MS Office paket

Internet

OSTALO:

Seminar: Susreti mladih Republike Srpske, Prijedor 2013.

REFERENCE/PREPORUKE:

Denis Maksimović

OSTALA INTERESOVANJA:

Borilački sportovi, teretana

 

Posted in: M