Maturant gimnazije – Andrić Miroslav

“Upornost je jeftin način za ostavrenje životnog cilja”Adresa:
Srebrenica
Godina rođenja: 1993.
 
E-mail: mixxx123@gmail.com

 

 

 

 

 


 

KARIJERNI CILJEVI:  Programer u etabliranoj korporaciji

RADNO ISKUSTVO:

Naziv i adresa poslodavca: Restoran ”Bato” Srebrenica

Vrsta djelatnosti: Ugostiteljstvo

Period rada: 2008.-2010., 2011.-2014., 2015.-

Radno mjesto: Konobar

Osnovne dužnosti i odgovornosti,

postignuti rezultati: Posluživanje gostiju, priprema i serviranje hrane, nabavka i                                                komercijala, priprema napitaka, organizacija poslova i manifest-

                               acija, dostava hrane i pića

VOLONTERSKI RAD:

Naziv i adresa organizacije: Savjet mladih, Srebrenica

Vrsta djelatnosti: NVO

Period rada: 2003.-2015.

Osnovne dužnosti i odgovornosti,

postignuti rezultati: Organizacija muzičkih festivala, čišćenje grada,rekonstrukcija trga

 

Naziv i adresa organizacije: REATHERA, Belgija, kancelarija Srebrenica

Vrsta djelatnosti: NVO

Period volonterskog rada: 2012.-2014.

Osnovne dužnosti i odgovornosti,

posstignuti rezultati: Držani časovi za bass gitaru, kreativne radionice

OBRAZOVANJE:

Naziv i sjedište obrazovne institucije: SŠC Srebrenica

Period školovanja: 2008.-2012.

Stečeno zvanje: Maturant gimnazije

 

Naziv i sjedište obrazovne institucije: Univerzitet Sinergija, Fakultet za računarstvo i

                                                            informatiku

Period školovanja: 2012.-

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:

Sve u oblasti ugostiteljstva i keteringa, softverski inženjering, reparacije računarskih komponenti, rad sa muzičkom opremom i rad sa ozvučenjem

LIČNE KOMPETENCIJE:

Uporan, snalažljiv, inovativan, vredan, timski igrač

STRANI JEZIK:

Engleski jezik (5)

 

RAD NA RAČUNARU:

MS Office paket

Internet,

Java,

Photoshop

Moviemaker

Cubase

OSTALO:

Kursevi: Kurs gitare, Omladinski centar Srebrenica 2009.

               Kurs održavanja muzičke opreme, instrumenata, OC Srebrenica 2009.

 

Seminari: ”Mladi ekolideri”, Srebrenica 2010.

 

Vozačka dozvola: B kategorija

 

Ostale vještine: Sviranje gitare, bas gitara

REFERENCE/PREPORUKE:

Obren Andrić, vl. SUR ”Bato”

Nemanja Zekić, direktor Savjeta mladih, Srebrenica

Dragana Jovanović, predsjednica Udruženja Prijatelji Srebrenice

OSTALA INTERESOVANJA:

Muzika, putovanja, koncerti, sport, druženje sa prijateljima

 

Posted in: M