Maturant gimnazije – Borić Miloš

 Adresa:
 Milići
Godina rođenja: 1982.
 
E-mail: boricmilos@yahoo.com

 

 

 

 

 


 

KARIJERNI CILJEVI:  Poslovi sa računarima

RADNO ISKUSTVO:

Naziv i adresa poslodavca: ”Duka” Milići

Vrsta djelatnosti: Drvo prerada

 

Naziv i adresa mposlodavca: Pekara ”Croatia” Neum

Vrsta djlatnosti: Proizvodnja pekarskih proizvoda

Radno mjesto: Vozač

OBRAZOVANJE:

Naziv i sjedište obrazovne ustanove: Univerzitet Apeiron – Pravni fakultet

Period školovanja: 2009.-

 

Naziv i sjedište obrazovne institucije: SŠC Milići, Milići

Period školovanja: 1997.-2000.

Stečeno zvanje: Maturant gimnazije

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:

Rad u ugostiteljstvu, građevinski radovi, poslovi transporta

LIČNE KOMPETENCIJE:

Vrijedan, odgovoran, uporan, lojalan

STRANI JEZIK:

Engleski jezik (4), španski jezik (2)

RAD NA RAČUNARU:

MS Office paket

Internet

OSTALO:

Vozačka dozvola: B kategorija

 

Posted in: M