Maturant gimnazije – Čonjić Boro (video CV)

“Upornost i istrajnost uvijek dovode do cilja”Adresa:
 Milići
Godina rođenja: 1988.
 
E-mail: nopstop@yahoo.com

 

 

 

 

 


Video CV:

 

KARIJERNI CILJEVI:  Posao u ekonomskoj struci

RADNO ISKUSTVO:

Naziv i adresa poslodavca: ”Samantini” D.O.O.

Vrsta djelatnosti: Firma za obradu drveta

Period rada: 01.09.2014.-01.10.2016.

Osnovne dužnsoti i odgovornosti,

postignuti rezultati: Učešće u izradi proizvoda

OBRAZOVANJE:

Naziv i sjedište obrazovne institucije: Ekonosmki fakultet, Univerzitet u Istočnom                                                                         Sarajevu

Period školovanja: 2007.-

Stečeno zvanje: Apsolvent

 

Naziv i sjedište obrazovne institucije: SŠC Milići, Milići

Period školovanja: 2003.-2007.

Stečeno zvanje: Maturant gimnazije

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:

Poslovi u ekonomskoj struci, osnove poslovnog planiranja

LIČNE KOMPETENCIJE:

Vrijedan, pouzdan, odgovoran, komunikativan

STRANI JEZIK:

Engleski jezik (4), ruski jezik (2), Njemački jezik (1)

RAD NA RAČUNARU:

MS Office paket

Internet

Poznavanje rada u programskim jezicima

OSTALO:

Vozačka dozvola: B kategorija

OSTALA INTERESOVANJA:

Muzika i programiranje

 

Posted in: M