Maturant gimnazije – Ivanović Miloš

“Život s osmjehom”Adresa:
 Zvornik
Godina rođenja: 1992.
 
E-mail: milosi535@gmail.com

 

 

 

 

 


 

KARIJERNI CILJEVI:  Koristan i uspješan član svoje zajednice

VOLONTERSKI RAD:

Naziv i adresa organizacije: Svetosavska omladinska zajednica

Vrsta djelatnosti: Omladinski aktivizam, humanitarne djelatnosti

Period volonterskog rada: 3 godine

Osnovne dužnosti i odgovornosti,

postignuti rezultati: Član Upravnog odbora; veći broj odrađenih humanitarnih akcija;

                               organizovanje tribina sa tematikom posvećenom mladima i njihovim

                               potrebama

OBRAZOVANJE:

Naziv i sjedište obrazovne institucije: Fakultet političkih nauka Beograd

Period školovanja: 2011.-

Stečeno zvanje: Apsolvent

 

Naziv i sjedište obrazovne institucije: Gimnazija i SSŠ Petar Kočić, Zvornik

Period školovanja: 2007.-2011.

Stečeno zvanje: Maturant gimnazije

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:

Organizaciono-upravljačke sposobnosti; poslovi administrativne prirode

LIČNE KOMPETENCIJE:

Motivisan; ambiciozan; kooperativan

STRANI JEZIK:

Engleski jezik (3)

RAD NA RAČUNARU:

MS Office paket

Internet

OSTALO:

Seminari: Seminari omladinske banke BiH; omladinski kampovi omladinskog savjeta Republike Srpske

Vozačka dozvola: B kategorija

Ostale vještine: Sekcije literarne prirode; studentsko organizovanje

REFERENCE/PREPORUKE:

Osoba / Kontakt  Dom omladine Zvornik; Đorđe Deurić, direktor

OSTALA INTERESOVANJA:

Amatersko bavljenje sportom

 

Posted in: M