Maturant gimnazije – Vujadinović Darko

“Who dares wins”Adresa:
Srebrenica
Godina rođenja: 1996.
 
E-mail: darkoprkivujadinovic@gmail.com

 

 

 

 

 


 

KARIJERNI CILJEVI: Profesionalna vojna karijera

VOLONTERSKI RAD:

Naziv i adresa organizacije: Omladinski centar Srebrenica

Vrsta djelatnosti: Omladinska organizacija

Period rada: 2008.-

Osnovne dužnosti i odgovornosti,

postignuti rezultati: Prevodilac – simultano prevođenje radionice, asistent oko                                                  organizacije i izvršenja aktivnosti, Volonter i učesnik u radionicama

OBRAZOVANJE:

Naziv i sjedište obrazovne institucije: SŠC Srebrenica

Period školovanja: 2011.-2015

Stečeno zvanje: Maturant gimnazije

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:

Prevodilac, ugostitelj, građevinski i fizički poslovi

LIČNE KOMPETENCIJE:

Timski rad, efikasan, odgovoran

STRANI JEZIK:

Engleski jezik (5), njemački jezik (1), ruski jezik (1)

RAD NA RAČUNARU:

MS Office paket

Internet

Basic

Softver

Hardver

OSTALO:

Kursevi: Kurs fotografije, kurs prve pomoći, kurs samoodbrane, kurs engleskog jezika

Seminari: OSCE,UNV, OPERA CIRCUS, SUPERAR, OC Srebrenica

REFERENCE/PREPORUKE:

Tina Elen Lee, Radomirka Savić

OSTALA INTERESOVANJA:

Street workout, parkour, basket, film, šah

 

Posted in: M