Pravnik – Ravnjak Vladimir

“Život je igra”Adresa:
 Vlasenica
Godina rođenja: 1989.
 
E-mail: Ravnjak89@gmail.com

 

 

 

 

 


 

KARIJERNI CILJEVI:  Posao u državnoj firmi

OBRAZOVANJE:

Naziv i sjedište obrazovne institucije: Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad

Period školovanja: 2009.-

 

Naziv i sjedište obrazovne institucije: SŠC Milorad Vlačić, Vlasenica

Period školovanja: 2004.-2008.

Stečeno zvanje: Maturant gimnazije

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:

Rad u struci i rada na računaru

LIČNE KOMPETENCIJE:

Vrijedan, pouzdan, timski igrač, spreman na preuzimanje rizika

STRANI JEZIK:

Engleski jezik (3)

RAD NA RAČUNARU:

MS Office paket

Internet

OSTALO:

Vozačka dozvola: B kategorija

OSTALA INTERESOVANJA:

Fudbal, stoni tenis

 

Posted in: P