Profesor razredne nastave – Hodžić Nadija

“Ako ambicija, upornost i marljivost koračaju ispred Vas, postaćete neko”Adresa:
 Bratunac
Godina rođenja: 1990.
 
E-mail: nadija90@hotmail.com

 

 

 

 

 


 

KARIJERNI CILJEVI:  Rad u struci

VOLONTERSKI RAD:

Naziv i adresa organizacije: UŽ ”Priroda”

Vrsta djelatnosti: NVO

Period volonterskog rada: 2015.-

Osnovne dužnosti i odgovornosti,

postignuti rezultati: – Organizovanje sastanaka, treninga i konferencija,

                               – pokretanje akcija u zajednici,

                               – direktan rad sa korisnicima,

                               – terenski rad,

                               – kancelarijski poslovi

 

Naziv i adresa organizacije: SOS Dječije selo, Sarajevo

Vrsta djelatnosti: Briga o nezbrinutoj djeci

Period rada: 2010.-2013.

Osnovne dužnosti i odgovornosti,

postignuti rezultati: Briga o dječijoj ishrani, interaktivan rad sa djecom, pomoć pri izvr-

                               šavanju školskih zadaća

OBRAZOVANJE:

Naziv i sjedište obrazovne institucije: Pedagoški fakultet Sarajevo

Period školovanja: 2012.-

 

Naziv i sjedište obrazovne institucije: Srednja mašinska tehnička škola Sarajevo

Period školovanja: 2005.-2009.

Stečeno zvanje: Mašinski tehničar, konstruktor na računaru

Pohađao kurseve vezane za profesiju: Catia, auto cat

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:

Iskustvo u komunikaciji sa različitim društvenim kategorijama ljudi, ranjivim grupama, osobama sa poteškoćama, izbjeglicama, raseljenim licima, mladim i starijim licima

LIČNE KOMPETENCIJE:

Otvorena, komunikativna, prilagodljiva prema različitim izazovima i situacijama, osposobljena za timski rad, otvorena za komunikaciju i spremna za terenski rad

STRANI JEZIK:

Engleski jezik (3)

RAD NA RAČUNARU:

MS Office paket

Internet

Catia

CNC

Autocat

OSTALO:

Kursevi: DVV International – obrazovanje odraslih

 

Seminari:  – Djeca stubovi svijeta

                – Stereotipi i predrasude

                – Tim i timski rad

                – Liderstvo i vještine komunikacije

                – Ženski aktivizam u zajednici                

REFERENCE/PREPORUKE:

Željana Pjevalica 065 414 801; Nada Marković Valentina Gagić

 

Posted in: P