Sportski trener – Milovanović Bojan

“Fun for All-All for Fun”Adresa:
Skelani
Godina rođenja: 1984.
 
E-mail: bojanatletic@yahoo.com

 

 

 

 

 


 

KARIJERNI CILJEVI 

Osamostaljivanje u biznisu-poljoprivreda

RADNO ISKUSTVO

 

Naziv i adresa poslodavca:           Rodos, Grčka

Vrsta djelatnosti: fotograf

Period rada: 2011-2015.

Radno mjesto: fotograf-senior

Osnovne dužnosti i odgovornosti, postignuti rezultati (opis poslova): fotografisanje, prodaja

 

Naziv i adresa poslodavca:          

Vrsta djelatnosti: turizam

Period rada: 2005-2014.

Radno mjesto: turistički vodič i rekreator

Osnovne dužnosti i odgovornosti, postignuti rezultati (opis poslova): rad sa djecom i edukacija

OBRAZOVANJE I OBUKA

Naziv i sjedište obrazovne institucije: DIF Beograd Fakultet fizičkog vaspitanja, viša škola

Period školovanja: 2002-2005   

Stečeno zvanje: sportski trener

Pohađao kurseve  vezane za profesiju: Lični trener                          

 

Naziv i sjedište obrazovne institucije: „Tehnička škola“ Bajina Bašta

Period školovanja: 1999-2002

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE

Turistički vodić, rekreator, sportski trener, fotograf, kuvar, prevodilac

LIČNE KOMPETENCIJE

Odgovoran, kompetentan, konstantan…

OSTALE SPOSOBNOSTI

Strani jezici:  Ruski (5), Njemački (2), Engleski (5)                             

Rad na računaru: MS Office, internet, foto i video obrada i montaža

Vozačka dozvola:    B i C kategorije       

OSTALA INTERESOVANJA

(sportske aktivnosti, hobi i sl.): trčanje i fotografisanje

REFERENCE

Osoba/Kontakt:                   

Predrag Krsmanović, dipl.ing. 064941-9290

 

Posted in: S