Tehničar za obradu drveta – Šiljković Damir

Uporan do ostvarenja ciljaAdresa:
 Vlasenica
Godina rođenja: 1992.
 
 

 

 

 

 

 


 

KARIJERNI CILJEVI:  Rad u struci

OBRAZOVANJE:

Naziv i sjedište                                               

obrazovne institucije: SŠC Milorad Vlačić, Vlasenica

Period školovanja: 2009.-2012.                                       

Stečeno zvanje: Tehničar za obradu drveta                                           

   

Naziv i sjedište                                               

obrazovne institucije: Osnovna škola Vuk Karadžić, Vlasenica

Period školovanja: 2000.-2009.

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:

Šumarstvo, poljoprivreda, građevina

LIČNE KOMPETENCIJE:

Vrijedan, pošten, pametan

OSTALO:

Vozačka dozvola: B kategorija

REFERENCE/PREPORUKE:

Mirsad Smajić

OSTALA INTERESOVANJA:

Fudbal

 

Posted in: T