Tekstilni konfekcionar – Efendić Zijada

“Samo naprijed”Adresa:
 Srebrenica

Datum rođenja: 1979.
 
 

KARIJERNI CILJEVI

Tekstilni konfekcionar

OBRAZOVANJE I OBUKA

 

Naziv i sjedište                                           

Obrazovne institucije: Srednja mješovita škola Sarajevo                              

Period školovanja: 1995-1999                           

Stečeno zvanje: tekstilni konfekcionar

OSTALE SPOSOBNOSTI

 

Strani jezici: engleski jezik (nivo 3)                                                       

Rad na računaru: Internet

Vozačka dozvola:B kategorija

OSTALA INTERESOVANJA

(sportske aktivnosti, hobi i sl.): čitanje

Posted in: T