Turizam kao razvojna grana

Turizam je jedna od grana na koju se stavlja poseban akcenat i za koju se smatra da ima potencijal da bude na mnogo višem nivou kod nas. Republika Srpska ima usvojenu Strategiju za razvoj turizma.

Kada govorimo o turizmu, tu ima više aspekata. Najznačajnije turističke destinacije u Republici Srpskoj su planina Jahorna, Trebinje, Višegrad, odnosno ”Andrićgrad” i Banja Vrućica kod Teslića. Dakle, vidimo da postoje potencijali u različitim vrstama turizma, od planinskog, preko posjete gradovima i njihovim znamenitostima, pa do banjskog turizma.

Kada govorimo o ljetnjem turizmu, Republika Srpska nema izlaz na more, a i BiH ima samo nekih dvadeset kilometara obale, odnosno područje oko grada Neuma, pa u tom smislu nema mnogo prostora za neku ekspanziju.

U prethodnih nekoliko godina bilježi se rast posjeta u svim mjestima koja smo naveli. U 2018. godini broj turističkih posjeta je porastao za 10,8 posto, dok je broj noćenja porastao za 16,7 posto. Takođe, naplata boravišne takse je porasla za 17 posto. Kao primjer možemo navesti da je u Trebinju prošle godine zabilježeno 94.000 noćenja, što je za 36% više nego u 2017. godini. Domaći turisti činili su 32 odsto, a strani 68 odsto.

Kada govorimo o turizmu u našoj regiji, dakle u Bratuncu i Srebrenici, turizam je trenutno na prilično niskom nivou, mada se stalno potencira kao jedna od osnovnih grana u koju bi trebalo ulagati. Znamo svi da je prije ratnih dešavanja Banja Guber bila jedna od najposjećenijih u cijeloj državi. U posljednje vrijeme se povela značajna priča o njenom ponovnom pokretanju, a traži se i strani partner za ulaganje.

Pored toga naša regija ima, prije svega, rijeku Drinu i mnoge njene ljepote koje se mogu iskoristiti. Naravno, svi moramo da pođemo od sebe i uradimo sve da Drina ostane relativno čista rijeka koja omogućava kupanje, ali i sportski ribolov kao vid turizma. Još jedna pozitivna stvar je otvaranje Nacionalnog parka ”Drina”.

Problem kod nas je i taj što nemamo smještajne kapacitete, ali opet da bismo imali kapacitete potreban je i određen broj gostiju. To je uzročno-posledična veza.

Ono što privlači turiste jeste ponuda, a naravno i promocija. U toku ljeta naša regija ima mnogo toga da ponudi i od toga bi trebalo početi. Mi i sada imamo mnogo aktivnosti u toku ljeta. Imamo regatu u Bratuncu, ali i u Srebrenici. U Bratuncu imamo i moto skup. Ove aktivnosti bi mogle biti osnov oko koga bi se gradilo sve ostalo. Pomenute aktivnosti imaju mnogo ”podaktivnosti” koje bi mogle biti zanimljive. Sigurno je da bi agresivnija promocija ovih događaja dovela do veće posjete turista. Najvažnija stvar za turizam jeste prepoznatljivost i preporuke od strane ljudi koji su dolazili na neku destrinaciju.

Za kraj jedna zanimljiva informacija – ako bismo vas pitali koja država ima najveći prihod od turizma, vjerovatno, biste rekli neku popularnu destinaciju za ljetovanje u Mediteranu, Pacifiku ili Indijskom okeanu, međutim tačan odgovor je Sjedinjene Američke Države. Što se tiče posjeta, na prvom mjestu je Francuska.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *