Viši sanitarni tehničar – Nikolić JelenaAdresa:
Srebrenica

Godina rođenja: 1982.
 
E-mail: jelenanikolic254@yahoo.com

RADNO ISKUSTVO:

Naziv i adresa poslodavca: Cube d.o.o.

Vrsta djelatnosti: Sastavljanje drvenih figura

Radno mjesto: Sastavljač drvenih figura

Period rada: 31.11.2015.- 06.09.2015.

Osnovne dužnosti i odgovornosti,

postignuti rezultati: Sastavljanje drvenih figura

Naziv i adresa poslodavca: Igraonica ”Drugarstvo”

Vrsta djelatnosti: Igraonica za djecu

Period rada: 4 godine

Naziv i adresa poslodavca: ”Food vally” Skelani

Vrsta djelatnosti: Prehrambena industrija

Period rada: 6 mjeseci

OBRAZOVANJE:

Naziv i sjedište obrazovne institucije: Viša medicinska škola Beograd

Period školovanja: 2001.-2004.

Stečeno zvanje: Viši sanitarni tehničar

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:

Poslovi u struci

LIČNE KOMPETENCIJE:

Timski rad, odgovornost, spremnost na dodatna usavršavanja, komunikativnost

STRANI JEZIK:

Engleski jezik (3)

RAD NA RAČUNARU:

MS Office paket

Wernet

OSTALO:

Vozačka dozvola: B kategorija

Posted in: V